Warszawa, ul. Stalowa 44
biuro@pisanie.edu.pl

Pisanie prac magisterskich i licencjackich z zarządzania

Pisanie prac
z zarządzania

a
Pomagamy klientom pisać prace dyplomowe z zarządzania

Przede wszystkim z zarządzania piszemy prace licencjackie i prace magisterskie, ale podejmujemy się również pisania najróżniejszych prac zaliczeniowych. Przygotowujemy projekty, badania, analizy rynku, branży. Możemy także przygotować prezentację.

B
Pomagamy w pisaniu prac ze wszystkich odmian zarządzania

Piszemy prace na tematy z zarządzania finansowego, zarządzania czasem, środowiskiem, zarządzania wiedzą, kulturą, zarządzania relacjami, związkami z klientami, zarządzania konfliktami, zarządzania jakością, ryzykiem, nieruchomościami, czy zarządzania wartością firmy.

c
Piszemy, oczywiście, także prace z zarządzania zasobami ludzkimi...

ale na ten temat zrobiliśmy osobną podstronę, gdyż jest to najpopularnieszy ze wszystkich rozdzajów zarządzania. Na napisanie prac z zarządzania zasobami ludzkimi mamy więcej zleceń niż ze wszystkich pozostałych rodzajów zarządzania razem wziętych. I prace z zzl pisać lubimy.

Przykładowe
tematy

 • Bariery zarządzania
 • Certyfikat zarządzania jakością
 • Efektywne zarządzanie zmianami
 • Etyczne aspekty zarządzania
 • Ewolucja koncepcji zarządzania
 • Instrumenty zarządzania
 • Kultura organizacyjna...
 • Metody i techniki zarządzania
 • Metody zarządzania konfliktem
 • Plan zarządzania wspólnotą...
 • Rola zarządzania jakością w...
 • Strategia rozwoju firmy
 • Wdrażanie systemu zarządzania
zobacz więcej