Warszawa, ul. Stalowa 44
biuro@pisanie.edu.pl

Pisanie prac magisterskich i licencjackich z rachunkowości

Pisanie prac
z rachunkowości

a
Rachunkowość to kierunek studiów cieszący się ogromnym powodzeniem

Jego popularność bierze się w głównej mierze z zarobków, jakie można po skończeniu tych studiów otrzymywać. Nawet najgorzej opłacany księgowy zarabia 4000 zł miesięcznie. Starszy księgowy może zarobić kilkanaście tysięcy złotych, a główny nawet kilkadziesiąt. Na pewno nie mają co narzekać.

B
Pisanie prac z rachunkowości wbrew pozorom nie jest trudne

Często wystarczy wziąć sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa z kilku lat i zrobić np. analizę bilansu, analizę zysku i strat, albo analizę wskaźnikową firmy. Nawet nie trzeba wychodzić z domu - spółki giełdowe publikują swoje sprawozdania w Internecie - mają taki prawny obowiązek.

c
Tematyka prac dyplomowych pisanych przez studentów zależy jednak też od wybranych przez nich specjalizacji

Przykładowe specjalizacje to rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, audyt i rachunkowość zarządcza, inwestycje kapitałowe, rachunkowość budżetowa, sprawozdawczość finansowa, czy rozliczenia świadczeń pracowniczych.

Przykładowe
tematy

 • Amortyzacja środków trwałych
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Analiza finansowa banku
 • Analiza płynności finansowej
 • Analiza wskaźnikowa firmy
 • Ocena sytuacji finansowej
 • Podatek od towarów i usług
 • Prezentacja kosztów
 • Rachunkowość międzynarodowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rezerwy w rachunkowości
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Wynik finansowy
zobacz więcej