Warszawa, ul. Stalowa 44
biuro@pisanie.edu.pl

Pisanie prac magisterskich i licencjackich z prawa i administracji

Pisanie prac
z prawa i administracji

a
Studia prawnicze od pokoleń uznawane są za jedne z najbardziej prestiżowych

Pozwalają one na zdobycie szanowanego i dobrze płatnego zawodu. Już po samych studiach czeka na absolwentów wydziałów prawa praca w firmach prywatnych, w jednostkach samorządu terytorialnego, administracji rządowej, czy nawet policji.

B
Jeśli absolwenci studiów prawniczych wybiorą jednak zawody stricte prawnicze, to czeka ich dalsza nauka

W przypadku notariuszy, adwokatów, sędziów, komorników, czy prokuratorów otrzymanie dyplomu magistra prawa jest dopiero wstępem do dalszej kariery. Czeka ich jeszcze aplikacja, czekają lata praktykowania...

c
Zgodnie z treścią ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w dziedzinie nauk prawnych wyróżniamy: nauki o administracji, prawo i prawo kanoniczne

Piszemy prace licencjackie, magisterskie i zaliczeniowe z całej dziedziny nauk prawnych - od prawa administracyjnego po... - można nam zlecić pisanie pracy nawet z prawa kanonicznego.

Przykładowe
tematy

 • Adwokat i radca prawny
 • Chuligaństwo stadionowe
 • Obrona konieczna
 • Europejski Nakaz Aresztowania
 • Mały świadek koronny
 • Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań
 • Obywatelstwo w prawie polskim
 • Ochrona praw człowieka
 • Prawne aspekty molestowania
 • Sądownictwo administracyjne
 • Urząd prezydenta w Polsce
 • Zakaz prowadzenia pojazdów
zobacz więcej