Warszawa, ul. Stalowa 44
biuro@pisanie.edu.pl

Pisanie prac magisterskich i licencjackich z politologii

Pisanie prac
z politologii i europeistyki

a
Politologia określana zamiennie jako nauki polityczne (ang. political science, franc. sciences politiques) jest jedną z nauk społecznych, która zajmuje się polityką

W tym przypadku polityka rozumiana jest jako całokształt podejmowanych aktywności posiadających związek ze sprawowaniem władzy politycznej.

B
W fazie początkowej politologia określana była jako nauka o charakterze i funkcji państwa

W czasach współczesnych definicja ta uległa zmianie i oznacza analizę oraz badanie dotychczasowych rządów, zachodzących procesów politycznych w kontekście działających instytucji (również międzynarodowych) i zachowań.

c
Politologię zatem można określić jako naukę, której przedmiotem badań jest polityka i życie polityczne

Nauka ta łączy w sobie problematykę zjawisk i procesów formowania się, funkcjonowania oraz rozplanowania władzy, jak również zabiegania o tę władzę, wpływ na działalność organów tej władzy. Pomagamy w pisaniu prac z politologii.

Przykładowe
tematy

 • Analiza programów pomocowych Unii Europejskiej
 • Bezrobocie młodzieży w Polsce
 • Migracja siły roboczej w UE
 • NATO a ONZ
 • Parlament Europejski
 • Partia Zielonych
 • Polityka regionalna UE
 • Pomarańczowa rewolucja na Ukrainie
 • Problematyka uchodźców w UE
 • Wspólna polityka celna UE
 • System wyborczy w Polsce
zobacz więcej