Warszawa, ul. Stalowa 44
biuro@pisanie.edu.pl

Pisanie prac magisterskich i licencjackich z bezpieczeństwa

Pisanie prac
z bezpieczeństwa

a
Bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z nowszych kierunków

Na polskich uczelniach jako niezależny kierunek istnieje dopiero od kilku lat, jednak tematyka omawiana na tych studiach nie jest tak całkiem nowa - wcześniej po prostu bezpieczeństwo wewnętrzne było tylko jedną ze specjalizacji na studiach politologicznych. Czasami nadal ma.

B
Bliźniaczym kierunkiem jest bezpieczeństwo narodowe

Generalnie, różni te dwa kierunki podejście do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego - jednak w globalnym świecie różnica ta jest subtelna. Czasami nawet te dwie nazwy występują łącznie w nazwie studiów - Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe. Coraz więcej uczelni ma ten kierunek w swoje ofercie.

c
Tematy wybierane na tym kierunku są dość różnorodne

Począwszy od analiz środowiska lokalnego (np. uzależnień w środowisku szkolnym), poprzez sytuacje kryzysowe i zagadnienia dotyczące porządku publicznego, kończąc na sprawach międzynarodowych. Powszechne są też tematy dotyczące samorządu terytorialnego i administracji.

Przykładowe
tematy

  • Cywilne i wojskowe służby specjalne w Polsce
  • Rola policji w zabezpieczeniu imprez masowych
  • Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa
  • Bezpieczeństwo społeczności lokalnej
  • Działania państw UE wobec nielegalnej migracji
  • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
zobacz więcej